GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Phường Sơn Lộc

Email:  mnsonloc-st@hanoiedu.vn

Điện thoại: 02433834093

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 90% giáo viên tốt nghiệp Đại học. Là những giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục tốt
- Giúp học sinh phát triển về trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo.

Ban giám hiệu TRƯỜNG MẦM NON SƠN LỘC