TRƯỜNG MẦM NON SƠN LỘC Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, TRƯỜNG MẦM NON SƠN LỘC xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu. Giáo viên được tuyển vào TRƯỜNG MẦM NON SƠN  LỘc phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

90% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non hệ chính quy.

100% giáo viên có trình độ tin học và trình độ ngoại ngữ

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ thông minh sớm (“Bé yêu biết đọc”

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng : 35 cháu với 

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 58 cháu với 5 cô giáo

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 87 cháu với 6 cô giáo

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 73 cháu với 6 cô giáo